Andre Tjenester

Andre tjenster


Tilstandsrapporter

En tilstandsrapport er en grundig og detaljert beskrivelse av boligens status med hensyn til teknisk tilstand og vedlikehold. Den beskriver avvik fra bestemte referansenivåer, det vil si byggeforskriftene og normale forventninger om tilstand etter slitasje og elde. Rapporten kan omfatte hele bygningen eller bare deler av den.


Ettårsbefaring

Alle som kjøpe ny bolig blir kalt inn til ettårsbefaring, her vil entreprenøren avtale tidspunkt og gå igjennom boligen sammen med huseiere. I de fleste tilfeller noteres feil og mangler som blir påpekt ned og entreprenøren utbedrer dette fortløpende etterpå.

Desverre er det ikke alltid slik, ofte avviser entreprenør feil som du har påpekt eller gitt beskjed om og kommer på ymse forklaringer. Det kan derfor være lurt å engasjere en takstmann til å gå igjennom boligen før dagen kommer. Og husk å reklamere til entreprenøren når du oppdager noe galt, selv om det "kun" er noen måneder til befaringen!


Bistand ved kontraktinngåelse

Mange skriver under på standardkontrakter der det foreligger tvil om f.eks. noe så viktig som en dato for overtakelse, det kan være forbehold, kalenderdager og feire tid som spiller inn, men at det mangler en fast dato kan ofte være bevisst gjort av entreprenøren i forsøk på å "unngå" eventuell døgnmulgt.

Sørg derfor blant annet for at dato for overtakelse står i kontrakten!


Oppfølging fra A til Å

Det kan være aktuelt i enklete tilfeller med byggelånsoppfølging, eller at kjøper ønsker oppfølging av flere milepæler underveis og dermed får en pakkepris på kontroller underveis til bygget er ferdig.


Uavhengig kontroll våtrom

Her er det mange som tenker at dette ordner entreprenøren med, og det er ofte slik. Men her har du full anledning til å velge hvem du vil. Det er faktisk i din interesse at ditt våtrom blir kontrollert av en som ikke til vanlig blir brukt av byggefirmaet.


Denne kontrollen skal være til sikkerhet for kunden, men det viser seg dessverre alt for ofte at foretakene som utfører disse kontrollene kun er ute etter pengene og gjør seg til minst mulig bry for entreprenøren!


Dette er svært skuffende, faktisk regner jeg med at det er en av hovedårsakene til at det til stadighet oppdages feil med relativt nye bad, jeg kan referere til en undersøkelse som er utført av Anticimex og forsikringsselskapet If som bekrefter mine observasjoner.


Er det benyttet våtromsplater som f.eks. BerryAlloc eller Fibo er det meget stor sannsynlighet for at det ikke har vært noen uavhengige og kontrollert dette etter montering.

I tillegg er vår erfaring med slike våtromssystemer at de svært ofte er feilmonterte og må gjøres om igjen. Dette er svært skuffende, og vi oppfordrer samtlige som det er benyttet slike plater på badet hos å kontakte oss for en kontroll på utførelsen. Oppdager vi feil kan du reklamere på dette og få entreprenøren til å utbedre før det fører til mer alvorlige fuktskader.