Overtakelse

Overtakelse av den nye boligen


På dette tidspunktet erfarer vi at flere av våre kunder er stresset og flyttelasset står utafor, mange har gjerne allerede sagt opp eller solgt sin tidligere bolig og står uten annet sted å bo hvis dem ikke får overtatt til avtalt tid. Alt dette er med å ta vekk fokuset fra selve overtakelsen.

Det kan derfor være ekstra greit å ha med en takstmann på nettopp overtakelsen.


Når du har signert på protokollen på overtakelsen så går risikoen for boligen over til kjøper og entreprenøren er ikke lenger pliktig å holde bygget forsikret.

Synlige skader som du ikke oppdaget på overtakelsen men som blir oppdaget etter at du har flyttet inn er kjipe, disse skadene får du problemer med å få utbedret da det som regel ikke finnes bevis på at entreprenøren har skyld i skadene.


Det vil si at når du har overtatt boligen er du selv ansvarlig for skader som oppstår og må sørge for å forsikre boligen fra overtakelsestidspunktet.


I tillegg innebærer overtakelsen at frister som er belagt med dagmulkt slutter å løpe. En konsekvens av dette er at du som forbruker ikke lenger kan kreve dagmulkt for forsinkelser etter at boligen er overtatt.


Videre starter kjøpers reklamasjonsfrist å løpe fra overtakelsestidspunktet. Forbruker må derfor reklamere på feil og mangler innen ”rimelig tid”* etter at mangelen er eller burde vært oppdaget og senest innen 5 år etter

overtakelsestidspunkt.

.

* Rimelig tid er rettslig ansett til innen 2 måneder.


Og til sist innebærer overtakelse at entreprenøren har krav på sluttoppgjør for arbeidene.


Hvis vi oppdager feil når vi skal overta boligen, hva gjør vi da?


Det er nesten alltid enkelte mindre feil med nye boliger, det som oftest går igjen er feil tilknyttet finishen vedrørende malerarbeidet. I disse tilfellene er det normalt å overta boligen og la entreprenøren få slippe til å rette opp i feilene etter overtakelsen, i visse tilfeller kan det være aktuelt å holde tilbake en liten sum til utbedringene har skjedd.


Men det hender også at større feil eller mangler blir avdekt, det kan være alt fra større skjevheter, vegger som er feilplasserte, lekkasjer, uferdige arbeider m.m.

Da kan det være aktuelt å nekte overtakelsen og påberope døgnmulgt til boligen er klar til innflytting! Det skal sies at det må være relativt store mangler for å nekte overtakelsen. Det som er vanlig praksis er at man holder tilbake tilstrekkelig midler og overtar boligen såfremt alle hovedfunskjoner er på plass.